Wydawnictwo Ibidem


Krzysztof Waldemar Mucha

Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939

Książka przedstawia dzieje jednego z najważniejszych kierunków politycznych II Rzeczypospolitej - ruchu narodowego na obszarze Polski Środkowej. Omawiany przez autora okres to czasy, gdy ruch ten znajdował się w ostrej opozycji wobec rządów pomajowych i dążył do ich obalenia. Praca, oparta na szerokiej kwerendzie archiwalnej i prasowej, opisuje działalność Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego - wraz z jego Sekcjami Młodych, Obozu Wielkiej Polski, a także organizacji rozłamowych. Autor przedstawia strukturę organizacyjną, pochodzenie społeczne członków, formy pracy wewnątrzorganizacyjnej, symbolikę partyjną, propagandę. Wiele miejsca poświęca dzielącym obóz narodowy konfliktom, dotyczącym często podstawowych kwestii politycznych, jak spór "starych" z "młodymi".

W drugiej części pracy zawarty jest opis bieżącej działalności obozu narodowego jako partii opozycyjnej - stosunek do zamachu majowego i walki między Piłsudskim a Centrolewem, konstytucji kwietniowej, bojkot wyborów 1935 i 1938 r., stosunek do mniejszości narodowych - Żydów i Niemców. Na podstawie wyników wyborów parlamentarnych i samorządowych K. Mucha przedstawia zakres wpływów endecji wśród polskiego społeczeństwa. Ostatnią część pracy stanowi omówienie różnego rodzaju organizacji powiązanych z obozem narodowym - od Akcji Katolickiej, poprzez stowarzyszenia kulturalno-oświatowe i paramilitarne, do związków zawodowych.

Publikacja zawiera wielką liczbę nieznanych nazwisk i faktów, pochodzących z pieczołowicie wykorzystanych archiwaliów. Winna się znaleźć w bibliotece nie tylko zawodowego historyka II Rzeczypospolitej, ale też każdego miłośnika dziejów Łodzi i regionu.


Format B5, ss. 561, bibliografia, ilustracje
Rok wyd. 2009
Cena 45 zł + VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl