Wydawnictwo Ibidem


Michał Kacprzak

Ziemia dla żołnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920–1939

Założeniem książki jest ukazanie osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich w II Rzeczypospolitej poprzez pryzmat przejmowania gruntów na ten cel i rozdysponowania ich między żołnierzy.

Autor przedstawił tu kolejne etapy procesu powstawania, realizacji i korygowania ustaw, na których oparte było osadnictwo. Zaprezentował też najważniejsze stanowiska w gorącej dyskusji parlamentarnej i prasowej, jaka od samego początku towarzyszyła tym działaniom.

Niewątpliwym atutem książki są zdjęcia ilustrujące życie osadników, zarówno podczas pracy, jak i w czasie odpoczynku, udostępnione przez Stowarzyszenie Rodzin Osadniczych Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Dzięki nim Czytelnik może lepiej zrozumieć warunki, w jakich przyszło żyć tym, których Naczelny Wódz Józef Piłsudski chciał nagrodzić za to, że „krwią i trudem niezmiernym” zdobyli „ogromne obszary, opustoszone i obrócone przez wojnę światową prawie w pustynię”, ziemie, które „strudzone siewem krwawym wojny, czekały na siew pokoju [...], na tych, co miecz na lemiesz zamienią”.


Format B5, ss. 313, ilustracje
Rok wyd. 2009
Cena 28 zł + VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl