Wydawnictwo Ibidem


Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski

Książka opisująca sylwetkę Jędrzeja Moraczewskiego – pierwszego premiera II Rzeczypospolitej, wicemarszałka Sejmu, ministra robót publicznych, wieloletniego posła na Sejm, działacza związkowego i spółdzielczego, jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego (mieszkał w bezpośrednim sąsiedztwie jego domu w Sulejówku). Moraczewski został ukazany jako przedstawiciel polskich polityków socjalistycznych wywodzących się z Galicji, których aktywność polityczna pozwoliła zdobyć doświadczenie wykorzystywane w późniejszej działalności w II RP.

Książka obejmuje lata 1870-1918, czyli dzieciństwo, które Moraczewski spędził w kultywującym tradycje patriotyczne domu rodzinnym, lata szkolne i studenckie (Kraków i Lwów), służbę państwową (koleje państwowe), okres działalności w austriackiej Radzie Państwa, gdy zdobywał doświadczenie w pracy parlamentarnej, lata I wojny światowej, podczas których Moraczewski wyrósł na jednego z przywódców obozu niepodległościowego i które stanowiły bodaj najważniejszy okres w jego życiu, a także wpłynęły na fakt, że Piłsudski w listopadzie 1918 r. powierzył mu misję tworzenia rządu odrodzonego państwa polskiego.

Zaletą książki są ciekawostki z życia codziennego bohatera biografii, pozwalające Czytelnikowi poznać go nie tylko jako wytrawnego polityka, gorącego patriotę, żarliwego społecznika, ale także zwykłego człowieka, oddanego męża, ojca i przyjaciela, zmagającego się z licznymi troskami i przeżywającego drobne radości.Rok wyd. 2009
Format B5, 324 ss., il.
Cena 28,00 zł + VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl