Wydawnictwo Ibidem


Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze, tom 2


Drugi tom serii wydawniczej Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego), która ma na celu konsolidację i prezentację łódzkiego (choć nie tylko) środowiska naukowego zajmującego się szeroko pojętym Wschodem oraz zagadnieniami stosunków Wschodu z Zachodem zarówno w kontekście historycznym, jak i współcześnie. Redaktorzy naukowi serii – Marek M. Dziekan i Izabela Kończak – są jednocześnie otwarci na współpracę ze wszystkimi badaczami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce i poza nią. Formuła jest otwarta, a tematyka publikowanych tekstów obejmuje zarówno kwestie kultury, literatury i sztuki, jak i historii, polityki czy idei Orientu. W tomie tym znalazły się także dwa teksty ściśle związane z Łodzią – o getcie łódzkim i o skomplikowanej historii Wydawnictwa Łódzkiego, a szczególnie o jego „perypetiach” w 1968 r.

ARTYKUŁY
Katarzyna Pachniak, Argumenty kalamu na stworzenie świata przez Boga
Marek M. Dziekan, Arabowie i islam w Raptularzu 1843–1849 Juliusza Słowackiego
Izabela Kończak, „Czy jest coś piękniejszego niż aromat ciała?” wizerunek kochanka w erotykach męskich w poezji arabskiej okresu Abbasydów
Arkadiusz Płaczek, Egipskie inicjatywy pokojowe w konflikcie izraelsko-palestyńskim
Jakub Sławek, Wojny plemienne w Jemenie
Krzysztof Zdulski, Kaukaz Północny w polityce okupacyjnej III Rzeszy
Krystyna Radziszewska, „Piszę, żeby się wypłakać”. Relacje z łódzkiego getta
Magdalena Rzadkowolska, Wydawnictwo Łódzkie na tle wydarzeń Marca 1968 roku
KONFERENCJE
Barbara Michalak-Pikulska, Początki ruchu kulturalno-literackiego w Kuwejcie
Zbigniew Landowski, Teatr we współczesnym Kuwejcie
Yousef Sh’hadeh, Surajja al-Baksami: Zelektryzowana kobieta w zelektryzowanym społeczeństwie
Radosław Bania, Wielka Brytania a kwestia członkostwa Kuwejtu w Unii Arabskiej
Izabela Kończak, Rosyjskie przekłady Koranu
Iza Smolińska, Koptowie wczoraj i dziś
Ewa Siwierska, Kontestatorzy sufizmu w Nigerii


Format B5, ss. 199
Rok wyd. 2009
Cena 15 zł + VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl