Wydawnictwo Ibidem

Publikujemy także książki z zakresu szeroko pojętego literaturoznawstwa i prasoznawstwa.


Aleksandra Niewiara, Moskwicin - Moskal - Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret

Evelina Kristanova, Progam społeczny i kulturalny „Tęczy” na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej

Magdalena Przybysz-Stawska, „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Jakub Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku

[okładka]

Magdalena Rzadkowolska, Czytelnictwo powieści w opiniach środowisk katolickich II Rzeczypospolitej

Bożena Szczerbiak-Walicka, Płatonow po polsku (z problematyki przekładu literackiego)

Bardowie. Pod red. Jadwigi Sawickiej i Ewy Paczoskiej


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl