Wydawnictwo Ibidem

Wydawnictwo nasze opublikowało też szereg publikacji poświęconych Łodzi i Polsce Środkowej.
Są to głównie publikacje historyczne (w tym judaica), choć zdarzają się również książki poświęcone Łodzi współczesnej.


Kamil Śmiechowski, Z perspektywy stolicy. Łódż okiem warszawskich tygodników społeczno-kulturalnych (1881-1905)

Artur Kuprianis, Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929-1939

Michał Raduszewski, Grzegorz Palka (1950-19996). Działacz związkowy i samorządowy

Marta Piestrzeniewicz, Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku

Arkadiusz Rzepkowski, Ludność miasta Łodzi w latach 1918-1939

Maria A. Łukowska, Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników

Milena Przybysz, Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-1956

Andrzej Bogusz, Łódź olimpijska

Kazimierz Badziak, Jacek Walicki, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.)

Jacek Walicki, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi

Witold Jarno,  Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918-1939

Marta-Sikorska-Kowalska, Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX/XX wieku

Ulm. Miasto naszej młodości i cierpienia. Relacje byłych przymusowych Zakładów Telefunken w Łodzi i Ulm n/Dunajem, pod red. Pawła Chmielewskiego

Jarosław Kita, Rafał Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich

Polska Środkowa w niemieckich badaniach wschodnich, pod red. Lucjana Meissnera

Polacy-Niemcy-Żydzi w Łodzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy pod red. Pawła Samusia

Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie województwa łódzkiego, pod red. Stanisławy Borkowskiej i Piotra Bohdziewicza


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl