Wydawnictwo Ibidem

Wydajemy również pozycje z zakresu orientalistyki.


Magda Dolińska-Rydzek,Rosjanie w Izraelu. Problem zaprogramowania kulturowego repatriantów z ZSRR i Federacji Rosyjskiej

Izabela Kończak, Kształtowanie się rosyjskiej terminologii islamistycznej na przykładzie czterech rosyjskich przekładów Koranu

Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 r. pod redakcją Katarzyny Górak-Sosnowskiej i Katarzyny Pachniak

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Małgorzata Pietrasiak i Dominik Mierzejewski

Między Wschodem a Zachodem, Łódzkie Studia Wschodoznawcze, tom 3

Jakub Sławek, Jemen - świat wartości plemiennych

Katarzyna Górak-Sosnowska (red.) i Robert Czulda (red.) Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura

Palestyna. Polityka – społeczeństwo – kultura, pod redakcją Izabeli Kończak i Marty Woźniak

Ewa Górecka, Znaczenie honoru kobiety w opinii współczesnego społeczeństwa jordańskiego

Między Wschodem a Zachodem, Łódzkie Studia Wschodoznawcze, tom 2

Magdalena Kubarek, Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich

Marcin Grodzki, Kategoria przypadka w dziele gramatycznym Al-Mufassal fi sanat al-i rab Abu al-Qasima az-Zamahsariego (1075-1144)

Między Wschodem a Zachodem, Łódzkie Studia Wschodoznawcze, tom I

Iza Elżbieta Smolińska, Symbolika Krzyża w arabskojęzycznej literaturze religijnej i obrzędowosci Koptów

Hassan A. Jamsheer, Reforma władzy i społeczeństwa w arabsko muzułmańskiej myśli politycznej wieków XIX i XX

Hassan Ali Jamsheer, Ibn Chaldun i jego Muqaddima. Antologia myśli społeczno-politycznej

Hassan Ali Jamsheer, Ibn Chaldun (1332-1406). Muqaddima–Historia–Historiozofia

Zbigniew Landowski, Chronotopy w utworach dramatycznych Sa'd Allaha Wannusa

Marek M. Dziekan i Izabela Kończak (red.), Kobiety Bliskiego Wschodu

Blanka Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej

Arkadiusz Płaczek, Katarzyna Stefanek, Irak na początku XXI wieku

Arabowie - islam – świat pod red Marka M. Dziekana i Izabeli Kończak

Małgorzata Pietrasiak, „Prawi i utalentowani ludzie są fundamentem państwa”. Polityka kulturalno-oświatowa Wietnamu 1945-1976

okładka

Aleksandra Kasznik-Christian,  Wojna algierska 1954-1962. U źródeł niepodległej państwowości 


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl