[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


Nowości

 1. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o wynikach rozmów polsko-sowieckich w sprawie polepszenia wzajemnych stosunków, 28 listopada 1938 r.
 2. Oświadczenie sowieckiego ambasadora w III Rzeszy A. Mierkałowa złożone w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 17 kwietnia 1939 r.
 3. Informacja ministra J. Becka dla ambasadora RP w Paryżu J. Łukasiewicza o zamiarze odrzucenia przez Polskę ewentualnych gwarancji ZSSR, 2 maja 1939 r.
 4. Telefonogram wiceministra spraw zagranicznych RP J. Szembeka dla szefów polskich placówek zagranicznych o aktualnym stanie stosunków niemiecko-sowieckich i polsko-sowieckich, 5 maja 1939 r.
 5. Telegram zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR W. Potiomkina dla ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych z przebiegu rozmowy z ministrem J. Beckiem na temat pomocy ZSRR dla Polski, 10 maja 1939 r.
 6. Notatka ludowego komisarza spraw zagranicznych W. Mołotowa z przebiegu rozmowy z ambasadorem RP W. Grzybowskim w sprawie stanowiska rządu polskiego wobec sowieckich propozycji zawarcia paktu o wzajemnej pomocy, 11 maja 1939 r.
 7. Depesza ministra J. Becka do ambasady RP w Paryżu o przebiegu rozmów z zastępcą ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSSR W. Potiomkinem, 13 maja 1939 r.
 8. Instrukcja ministra J. Becka dla ambasadora RP w Londynie w związku z aktualnym położeniem międzynarodowym Polski, 14 maja 1939 r.
 9. Notatka ambasadora E. Raczyńskiego dla ministra J. Becka dotycząca brytyjskiej oceny położenia międzynarodowego, 17 maja 1939 r.
 10. Notatka szefa gabinetu ministra spraw zagranicznych M. Łubieńskiego przeznaczona dla ambasadora E. Raczyńskiego w sprawie stosunków polsko-sowieckich, 18 maja 1939 r.
 11. Telegram ministra J. Becka do polskich placówek dyplomatycznych, 20 maja 1939 r.
 12. Instrukcja ministra spraw zagranicznych RP J. Becka dla polskich placówek dyplomatycznych w sprawie stanowiska polskiego wobec rokowań mocarstw zachodnich z ZSRR, 9 czerwca 1939 r.
 13. Telegram ambasadora RP w Londynie E. Raczyńskiego do ministra J. Becka o stanowisku Wielkiej Brytanii w rozmowach moskiewskich, 10 czerwca 1939 r.
 14. Telegram dyrektora gabinetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, M. Łubieńskiego, do ambasadora RP w Londynie, E. Raczyńskiego, o instrukcjach otrzymanych przez Stranga, 16 czerwca 1939 r.
 15. Telegram radcy ambasady RP w Londynie, A. Jażdżewskiego, do ministra J. Becka o stanie rokowań w Moskwie, 6 lipca 1939 r.
 16. Telegram ambasadora RP w Paryżu, J. Łukasiewicza, do ministra J. Becka o nowym projekcie układu, 29 lipca 1939 r.
 17. Depesza ambasadora RP w Londynie, E. Raczyńskiego, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o rozmowie z ministrem E. Halifaxem na temat układu politycznego z Polską oraz rokowań wojskowych z ZSRR, 2 sierpnia 1939 r.
 18. Rozmowa ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR W. Mołotowa z ambasadorem F. Schulenburgiem, 15 sierpnia 1939 r.
 19. Memorandum niemieckie wręczone ludowemu komisarzowi spraw zagranicznych ZSRR przez ambasadora Schulenburga w sprawie zwrotu w stosunkach niemiecko-sowieckich, 15 sierpnia 1939 r.
 20. Depesza ambasadora RP w Paryżu do ministra J. Becka o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Francji w sprawie przemarszu wojsk Armii Czerwonej przez terytorium Polski, 16 sierpnia 1939 r.
 21. Zapis rozmowy ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR W. Mołotowa z ambasadorem Niemiec F. Schulenburgiem, 17 sierpnia 1939 r.
 22. Memorandum rządu Rzeszy Niemieckiej przekazane przez ambasadora F. Schulenburga W. M. Mołotowowi, 17 sierpnia 1939 r.
 23. Memorandum rządu ZSRR wręczone przez W. M. Mołotowa ambasadorowi Rzeszy Niemieckiej F. Schulenburgowi, 17 sierpnia 1939 r.
 24. Depesza ambasadora Francji w Moskwie P. E. Naggiara do ambasadora L. Noëla w Warszawie w związku z impasem w rokowaniach wojskowych, 17 sierpnia 1939 r.
 25. Informacja ambasadora RP w Paryżu, J. Łukasiewicza, dla ministra J. Becka o przebiegu rokowań wojskowych w Moskwie, 18 sierpnia 1939 r.
 26. Depesza ambasadora H. Kennarda informująca ministra E. Halifaxa o stanowisku generała W. Stachiewicza w sprawie możliwości porozumienia wojskowego z ZSRR, 18 sierpnia 1939 r.
 27. Wystąpienie Stalina na posiedzeniu BP KC WKP (b), 19 sierpnia 1939 r.
 28. Rozmowa ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR z ambasadorem F. Schulenburgiem, 19 sierpnia 1939 r.
 29. Sowiecki projekt paktu przekazany przez W. Mołotowa ambasadorowi F. Schulenburgowi, 19 sierpnia 1939 r.
 30. Sowiecki komunikat prasowy o zawarciu umowy handlowo-kredytowej między ZSRR a Niemcami, 19 sierpnia 1939 r.
 31. Depesza attaché wojskowego Francji w Warszawie generała F. Musse'a do Ministerstwa Spraw Wojskowych Francji w sprawie odmowy zgody rządu polskiego na przemarsz Armii Czerwonej przez terytorium Polski, 19 sierpnia 1939 r.
 32. Telegram ministra J. Becka do ambasadora RP w Londynie E. Raczyńskiego w związku z propozycjami wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Polski w wypadku wojny, 20 sierpnia 1939 r.
 33. Notatka francuskiego Ministerstwa Wojny o rozmowach wojskowych prowadzonych w Moskwie, nie wcześniej niż 20 sierpnia 1939 r.
 34. Depesza kanclerza Rzeszy Niemieckiej A. Hitlera do sekretarza generalnego KC WKP/b/ J. Stalina w sprawie przyspieszenia wizyty ministra J. von Ribbentropa w Moskwie, 20 sierpnia 1939 r.
 35. Odpowiedź sekretarza generalnego KC WKP/b/ J. Stalina na depeszę kanclerza Rzeszy Niemieckiej A. Hitlera, 21sierpnia 1939 r.
 36. Depesza ministra J. Becka do ambasadorów RP w Londynie i Paryżu informująca o stanowisku polskim w sprawie zapowiedzianego podpisania paktu o nieagresji między Niemcami a Związkiem Sowieckim, 22 sierpnia 1939 r.
 37. Depesza ministra spraw zagranicznych RP J. Becka do polskich placówek dyplomatycznych w sprawie brytyjsko-francuskiej formuły dotyczącej ewentualnej polsko-sowieckiej współpracy wojskowej, 23 sierpnia 1939 r.
 38. Instrukcja ministra spraw zagranicznych RP J. Becka dla polskich placówek dyplomatycznych w sprawie komentowania paktu o nieagresji między Niemcami a Związkiem Sowieckim, 23 sierpnia 1939 r.
 39. Telegram ambasadora USA w Moskwie L. Steinhardta do sekretarza stanu w Waszyngtonie, 24 sierpnia 1939 r.
 40. Wywiad z przewodniczącym sowieckiej delegacji wojskowej, K. Woroszyłowem, na temat przebiegu rokowań z delegacjami wojskowymi Wielkiej Brytanii i Francji, 27 sierpnia 1939 r.
 41. Wyjaśnienie do tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., 28 sierpnia 1939 r.
 42. Raport ambasadora RP w Moskwie dla ministra J. Becka o pierwszych reakcjach po podpisaniu paktu niemiecko-sowieckiego, 29 sierpnia 1939 r.
 43. Wystąpienie W. Mołotowa na czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR w sprawie ratyfikacji niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji (fragmenty), 31 sierpnia 1939 r.
 44. Depesza attaché wojskowego ambasady ZSRR w Warszawie kombryga P. S. Rybałko i przedstawiciela pełnomocnego ZSRR w Polsce N. I. Szaronowa, 1 września 1939 r.
 45. Pilny telegram ambasadora niemieckiego w Moskwie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w sprawie przebiegu rozmów z Mołotowem, 19 sierpnia 1939 r.
 46. Pilny telegram Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy do ambasadora niemieckiego w Moskwie w sprawie zawarcia niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji, 20 sierpnia 1939 r.
 47. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy do ambasadora niemieckiego w Moskwie w sprawie wizyty w Moskwie, 21 sierpnia 1939 r.
 48. Pilny telegram ambasadora niemieckiego w Moskwie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w sprawie przyjazdu Joachima Ribbentropa do Moskwy, 21 sierpnia 1939 r.
 49. Pilny telegram ambasadora niemieckiego w Moskwie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w sprawie zgody władz sowieckich na przybycie do Moskwy Joachima Ribbentropa, 21 sierpnia 1939 r.
 50. Pilny telegram Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w sprawie podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, 23 sierpnia 1939 r.
 51. Telefonogram kancelarii Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy do ambasady niemieckiej w Moskwie, w odpowiedzi na telegram Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy, 23 sierpnia 1939 r.
 52. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR, 23 sierpnia 1939 r.
 53. Tajny załącznik do paktu o nieagresji między Niemcami a ZSRR, 23 sierpnia 1939 r.
 54. Układ sojuszniczy polsko-brytyjski, 25 sierpnia 1939 r.
 55. Tajny protokół polsko-brytyjski do układu sojuszniczego, 25 sierpnia 1939 r.
 56. Propozycje Hitlera dla rządu brytyjskiego, 25 sierpnia 1939 r.
 57. List Hitlera do Mussoliniego w sprawie sytuacji międzynarodowej i sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji, 25 sierpnia 1939 r.
 58. List Mussoliniego do Hitlera w sprawie sytuacji międzynarodowej, sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji oraz udziału Włoch w wojnie, 25 sierpnia 1939 r.
 59. List Hitlera do Mussoliniego w sprawie udziału Włoch w wojnie, 25 sierpnia 1939 r.
 60. Premier Francji Daladier do Hitlera z propozycją pokojowego rozwiązania kryzysu politycznego, 26 sierpnia 1939 r.
 61. List Mussoliniego do Hitlera w sprawie potrzeb materiałowych Włoch w wypadku przystąpienia przez nie do wojny, 26 sierpnia 1939 r.
 62. List Hitlera do Mussoliniego w sprawie potrzeb materiałowych Włoch w wypadku przystąpienia przez nie do wojny, 26 sierpnia 1939 r.
 63. List Mussoliniego do Hitlera o niemożności Włoch matychmiastowego przystąpienia do wojny, 26 sierpnia 1939 r.
 64. List Hitlera do premiera Francji w sprawie możliwości zapobieżenia wojnie, 27 sierpnia 1939 r.
 65. List Adolfa Hitlera do Benito Mussoliniego w sprawie stosunku Włoch do konfliktu europejskiego, 27 sierpnia 1939 r.
 66. List Benito Mussoliniego do Adolfa Hitlera w sprawie stosunku Włoch do konfliktu europejskiego, 27 sierpnia 1939 r.
 67. Odpowiedź rządu brytyjskiego na propozycje Kanclerza Adolfa Hitlera, 28 sierpnia 1939 r.
 68. Oświadczenie wiceministra Szembeka wobec ambasadorów W. Brytanii i Francji, 29 sierpnia 1939 r.
 69. Replika niemiecka na odpowiedź rządu brytyjskiego na propozycje Hitlera, 29 sierpnia 1939 r.
 70. List Benito Mussoliniego do Adolfa Hitlera w sprawie propozycji brytyjskich, 29 sierpnia 1939 r.
 71. Projekt niemieckich "propozycji" dla Polski, 29 sierpnia 1939 r.
 72. Odpowiedź brytyjska na oświadczenie kanclerza Rzeszy z 29 sierpnia, 30 sierpnia 1939 r.
 73. "16 punktów" - tak zwane propozycje niemieckie dla Polski, 30-31 sierpnia 1939 r.
 74. Deklaracja polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, złożona ambasadorowi brytyjskiemu Howardowi Kennardowi, 31 sierpnia 1939 r.
 75. Telefonogram ambasadora polskiego w Berlinie, Józefa Lipskiego, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 31 sierpnia 1939 r.
 76. Instrukcja Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy Joachima Ribbentropa dla niemieckiego ambasadora w Moskwie, 3 września 1939 r.
 77. Odpowiedź ministra Mołotowa dla Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy Joachima Ribbentropa w sprawie wystąpienia Związku Sowieckiego przeciwko Polsce, 5 września 1939 r.
 78. Nota rządu sowieckiego nie przyjęta przez ambasadora Wacława Grzybowskiego, 17 września 1939 r.
 79. Depesza dowódcy Armii "Warszawa" do Naczelnego Wodza w związku z wkroczeniem Armii Czerwonej, 17 września 1939 r.
 80. Wspólne oświadczenie rządów ZSRR i Niemiec w sprawie działań wojsk obu państw, 18 września 1939 r.
 81. Pismo charge d'affaires Francji w Moskwie, przekazujące odpowiedź rządu francuskiego na notę Mołotowa z 17 września 1939 r., 20 września 1939 r.
 82. List André-Charles Corbin, ambasadora Francji w Londynie do premiera Daladiera w sprawie stosunku opinii brytyjskiej do agresji sowieckiej na Polskę, 24 września 1939 r.

Powrót