[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


Przypisy - organizacje


Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych

(do listopada 1913 r. - Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych)
(1912-1914)

Utworzona została 10 listopada 1912 r. Celem jej działania była koordynacja działań niepodległościowych, a w wypadku sprzyjających warunków miała wyłonić Rząd Narodowy. Komisja opowiadała się za rozwiązaniem kwestii polskiej przy pomocy Austro-Węgier i organizowaniem pod ich auspicjami sił zbrojnych do walki z Rosją. Podporządkowała sobie:

W skład Komisji wchodziły:

Główni działacze:

W maju 1914 r. w Komisji dokonał się rozłam, w wyniku którego z Komisji wystąpiła część tworzących ją ugrupowań oraz ich organizacja zbrojna - Polskie Drużyny Strzeleckie, a także dostarczający gros funduszy amerykański Związek Narodowy Polski Ameryki Północnej.

W chwili wybuchu wojny Komisja uznałą się za dzaiłające jawnie w Galicji przedstawicielstwo fikcyjnego Rządu Narodowego. Uległa rozwiązaniu 16 sierpnia 1914 r., a jej działacze weszli do Naczelnego Komitetu Narodowego